Yoshiyuki Umehara Solo Exhibition “Mono-to Watashi”

Yoshiyuki Umehara Solo Exhibition “Mono-to Watashi”

2024.04.20 – 2024.05.12

READ MORE

木原幸志郎個展”Scene”

木原幸志郎個展”Scene”

2024.01.13 – 2024.02.04

READ MORE

Group Exhibition  “True Colors”  Kei Morito Yuta Fukuhara Saku Morikawa COOL

Group Exhibition “True Colors” Kei Morito Yuta Fukuhara Saku Morikawa COOL

2023.12.15 – 2024.01.08

READ MORE

Kaori Furuhashi Solo Exhibition ”On a Boat”

Kaori Furuhashi Solo Exhibition ”On a Boat”

2023.10.28 – 2023.11.19

READ MORE

Yoshiyuki Umehara’s solo exhibition ‘Yamano-hi’

Yoshiyuki Umehara’s solo exhibition ‘Yamano-hi’

2023.09.29 – 2023.10.22

READ MORE

木原幸志郎個展「うごいて、つかめない」

木原幸志郎個展「うごいて、つかめない」

2023.04.15 – 2023.05.07

READ MORE

Yoshiyuki Umehara Solo Exhibition ‟bring back”

Yoshiyuki Umehara Solo Exhibition ‟bring back”

2022.08.06 – 2022.08.21

READ MORE

MAIKO KOBAYASHI Solo Exhibition -profession-

MAIKO KOBAYASHI Solo Exhibition -profession-

2022.07.15 – 2022.07.31

READ MORE

MA JIAHAO Solo Exhibition “Chatelaine Nagashima”

MA JIAHAO Solo Exhibition “Chatelaine Nagashima”

2022.06.18 – 2022.07.03

READ MORE

Machi Sugita Solo Exhibition “First Light”

Machi Sugita Solo Exhibition “First Light”

2022.05.13 – 2022.05.22

READ MORE

AYAKO ISHIBA ”Shuttle Run 2022”

AYAKO ISHIBA ”Shuttle Run 2022”

2022.04.22 – 2022.05.08

READ MORE

Hajimareri

Hajimareri

2022.01.08 – 2022.01.23

READ MORE